Građani Srbije od petka će moći da se prijave za novčanu pomoć od 100 evra, a isplata će početi najkasnije 1. juna. Kao što se zna, penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći novac dobijaju automatski, bez prijave.

Ministarstvo finansija dalo je odgovore na najčešća pitanja o isplati pomoći, a ovo su deset najvažnijih.

1. Ko ima pravo na jednokratnu pomoć od 100 evra?

Svi punoletni državljani Srbije, koji su 24. aprila, na dan stupanja na snagu uredbe, imali aktivno prebivalište na teritoriji naše zemlje (uključujući, naravno, i južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju), sa važećom ličnom kartom.

2. Kako građani mogu da se prijave?

Svi primaoci penzija i primaoci novčane socijalne pomoći će automatski biti prijavljeni. Pod primaocima penzija smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. Svi ostali koji ispunjavaju uslove navedene u prethodnom odgovoru mogu da se prijave putem portala Uprave za trezor ili putem kontakt-centra, čiji će broj biti objavljen neposredno pred početak prijave 15. maja. Prijava traje do 5. juna.

3. Kada će početi isplata?

Isplata za primaoce penzija i novčane socijalne pomoći će početi 15. maja 2020. Za sve druge najkasnije 1. juna.

4. Kako će dobiti novac oni koji nemaju tekući račun?

Ukoliko državljanin nema tekući račun, potrebno je da se pri podnošenju prijave izjasni u kojoj banci želi da mu se otvori jednokratni namenski račun. Nakon toga, račun će automatski biti otvoren, bez ikakvih troškova. Nakon što državljanin podigne novac, namenski račun će biti ugašen.

5. Da li novac sa namenskog računa mora da se podigne u gotovini ili može direktno da se preusmeri na neka plaćanja?

Novac sa namenskog računa se podiže u gotovini. Ukoliko je državljanin novac primio na tekući račun, koji je prethodno već bio aktivan, njim može da raspolaže kao što to i inače čini.

6. Da li neko ko nema tekući račun može 100 evra da primi na tuđi račun?

Ne postoji mogućnost da se jednokratna pomoć uplati na račun druge osobe.

7. Da li državljani koji su tek napunili 18 godina i nemaju ličnu kartu moraju da je izvade da bi se prijavili?

U skladu sa važećim zakonom o ličnoj karti, državljanin stariji od 16 godina života, koji ima prebivalište na teritoriji Srbije, dužan je da ima ličnu kartu. Pravo na pomoć imaju punoletni državljani koji su na dan 24. aprila imali aktivno prebivalište na teritoriji Srbije, sa važećom ličnom kartom.

8. Na koji način mogu da se prijave državljani kojima je istekla lična karta, a zbog vanrednog stanja nisu bili u mogućnosti da dobiju novu?

Ukoliko je nekom lična karta istekla za vreme trajanja vanrednog stanja, imaće pravo da koristi jednokratnu novčanu pomoć.

9. Da li samo nosilac novčane socijalne pomoći dobija isplatu, a ostali članovi iste porodice se prijavljuju?

Isključivo primaoci novčane socijalne pomoći, dakle i nosilac novčane socijalne pomoći i ostali punoletni članovi njegove porodice, dobijaju isplatu po automatizmu. Svi ostali korisnici socijalnih davanja treba da se prijave, uključujući i primaoce privremene novčane nadoknade usled nezaposlenosti.

10. Da li će državljani koji nisu penzioneri, a imaju više od 65 godina, primiti direktnu uplatu ili je potrebna prijava?

Potrebno je da se prijave.

Izvor: Srbijadanas.com