Eminentni stručnjak dr Nebojša Lađević, direktor Centa za anesteziologiju KCS, rođeni beograđanin, završio je osnovnu školu ”Vladimir Iljič Lenjin” u Novom Beogradu a zatim i X beogradsku gimnaziju u Beogradu sa odličnim uspehom i nosilac je Alasove diplome. 1984. godine položio je prijemni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a posle osluženja vojnog roka, 1985. godine započeo je prvu godinu studija.

Član je Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS) od 1992. godine. Član Predsedništva i Skupštine UAIS je poslednjih 12 godina.

Aktivno je učestvovao u svim aktivnostima UAIS u poslednjih 12 godina i to kao predavač ili član organizacionih i edukacionih komiteta kongresa, simpozijuma i ostalih vidova edukacije koje je organizovalo ili podržalo UAIS.

Prof. dr Nebojša Lađević je Rukovodilac izbornog predmeta “Terapija bola” na petoj godini integrisanih akademskih osnovnih studija medicine, Rukovodilac predmeta na OAS sestrinstvo “Nega bolesnika sa multisistemski poremećajem”, zamenik šefa katedre specijalističke nastave iz anesteziologije i reanimatologije i Zamenik šefa katedre subspecijalističke nastave ,”Medicina bola” na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Nosilac je Diplome Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva i Plakete Sekcije za fizikalnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Izvor: Srbijadanas.com