Oglasilo se Tužilaštvo povodom PCR testa Novaka Đokovića

Povodom prijave protiv NN lica da su sačinila falsifikovanu isparvu stigalo je saopštenje koje prenosimo u celosti.

Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, dana 12.01.2022. godine, od strane potpisnika „Budimir Grom“ podneta je, elektronskim putem, krivična prijava protiv NN lica zbog izvršenja krivičnog dela Falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 KZ.

U prijavi je ukazano da su nepoznata lica sačinila falsifikovanu ispravu – PCR potvrde, koje je kasnije upotrebio Novak Đoković za izuzeće od vakcinacije pri ulasku u Australiju, kao i prilikom izjavljivanja žalbe na odluku o ukidanju vize.

Postupajući po krivičnoj prijavi, tužilaštvo je izvršilo neophodne provere, u kom cilju je upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu zdravlja Republike Srbije radi provere tačnosti podataka, odnosno navoda iz krivične prijave.

Dana 02.02.2022. godine tužilaštvo je obavešeno od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije da je inspekcijskim nadzorom u ustanovama iz Plana mreže utvrđeno da su potvrde o rezultatu testiranja na virus SARS-CoV-2 na koje se ukazuje u krivičnoj prijavi autentične, odnosno da je uvidom u elektronsku bazu podataka prilikom nadzora o izvršenim testiranjima na prisustvo virusa Covid 19 za lice Novak Đoković utvrđeno da je on više puta testiran i da su i potvrde o rezultatu testiranja od dana 16.12.2021. godine i od dana 22.12.2022. godine validne.

Nakon prikupljenih podataka tužilaštvo je donelo odluku u predmetu i rešenjem odbacilo krivičnu prijavu u smislu čl. 284 st. 1 tačka 1 ZKP, obzirom da prijavljeno delo nije krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Izvor: Srbijadanas.com